­
Norwegian

Veier inn i, rundt i, og ut av det norsketrygde- og sosialhjelpssystemet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Lars Westlie og Tao Zhang

Year:

2004

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 6

Summary

Rapporten kartlegger forløp med midlertidige trygde- og sosialhjelpsytelser i Norge i perioden 1993-2000. De fleste slike klientforløp er korte, og 62 prosent av dem varer i mindre enn et halvt år. Det typiske er at disse forløpene består av en kort periode med arbeidsledighet eller sykdom. De resterende 32 prosent av forløpene står imidlertid for over 80 prosent av det totale antall ”klientmåneder”. Tre prosent av klientforløpene varer i mer enn fem år. Siden det startes mer enn 300.000 nye forløp i året betyr dette at over 10.000 personer hvert år starter på klientforløp der det vil gå minst fem år før det finner sted noen avklaring i form av varig arbeid eller varig trygd. Mange av langtidsklientene vil i løpet av sine forløp ha vært klienter både hos trygdekontoret, arbeidsmarkedsetaten og sosialkontoret.

Project:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1314 - Transitions between different Social Security benefits

ISBN:

82-7988-051-8

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet