­
Norwegian

Styring av statlig prosjektledelse - Empiri og økonomiske prinsipper

Link to article:

[PDF]

Authors:

Dalen, Dag Morten, Ola Lædre og Christian Riis

Year:

2004

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 5

Keywords:

Økonomisk styring, prosjektledelse, konkurranseutsetting, måleproblemer

Project:

Oppdragsgiver: Concept-programmet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2341 - Concept - Incentive Mechanisms and contract management

ISBN:

82-7988-048-8

Contact:

www.frisch.uio.no

Financing:

Concept-programmet