­
Norwegian

Samtidig bruk av Trygdeetaten, Arbeidsmarkedsetaten og Sosialtjenesten

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nordberg, Morten og Lars Westlie

Year:

2004

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 1

Summary

I dette arbeidsnotatet ser vi nærmere på omfanget av "samtidighet" blant brukere av trygdeetaten, sosialtjenesten og arbeidsmarkedsetaten. Vi ønsker å belyse i hvor stor grad ulike stønadstyper går sammen og hvordan dette varierer med ulike personkjennetegn. Det er verdt å understreke at tabellene er ment som et grunnlag for videre analyser og at det i liten grad trekkes konklusjoner på bakgrunn av tallene.

Keywords:

Velferds-Norge, Trygd, Sosialhjelp, Dagpenger, SATS,

Project:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Unemployment transitions

ISBN:

82-7988-049-6

Contact:

www.frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet