­
Norwegian

Pris- og avanseregulering for legemidler. Utredning for Statens legemiddelverk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Dalen, Dag Morten og Steinar Strøm

Year:

2004

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Project:

Oppdragsgiver: Statens legemiddelverk
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4511 - Price regulation in the pharmaceutical market

ISBN:

82-7988-046-1

Contact:

steinar.strom@econ.uio.no

Financing:

Statens legemiddelverk