­
Norwegian

Fra tørt, men korrekt til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere

Authors:

Nyborg, K.

Year:

2003

Reference:

Økonomisk forum

6

Summary

Forskning er å finne den gode historien. Vitenskapelig publisering er å fortelle den. Norske økonomer synes å bli stadig dyktigere historie-jegere, men overraskende mange legger liten vekt på det rent språklige. Er godt og korrekt språk viktig i forskning?

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

Contact:

karine.nyborg@frisch.uio.no