­
Norwegian

Familiebakgrunn, oppvektsmiljø og utdanningskarrierer

Authors:

Raaum, Oddbjørn

Year:

2003

Reference:

Bokkapittel
Utdanning 2003,Statistiske analyser nr 60, Statistisk sentralbyrå

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1101 - Qualifications, education, and productivity