­
Norwegian

Fra ledighet til jobb

Authors:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

Year:

1994

Reference:

Andre skrifter
Arbeidsnotat 28/94 fra SNF

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: