­
Norwegian

Arbeidsledighet og jobb 1989-1992

Authors:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

Year:

1995

Reference:

Andre skrifter
Rapport 37/95 fra SNF

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: