­
Norwegian

Befolkningens arbeidsmarkedstilknytning 1989-92

Authors:

Hernæs, Erik og Marte Sollie

Year:

1997

Reference:

Andre skrifter
Rapport 2/97 fra SNF

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: