­
Norwegian

Virkninger på arbeidstilbud i yrkesaktive år av alternative pensjonsopplegg

Authors:

Hernæs, Erik, Marte Sollie og Steinar Strøm

Year:

1998

Reference:

Andre skrifter
Rapport 48/98 fra SNF

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: