­
Norwegian

Utnyttelse av vannkraftmagasiner

Link to article:

[PDF]

Authors:

Førsund, Finn R., Rolf Golombek, Michael Hoel og Sverre A.C. Kittelsen

Year:

2003

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Keywords:

Vannkraft, usikkerhet, samfunnsøkonomisk effektivitet.

Project:

Oppdragsgiver: Olje- og energidepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3352 - Exploitation of water reservoirs

ISBN:

82-7988-042-9

Contact:

www.frisch.uio.no

Financing:

Olje- og energidepartementet