­
Norwegian

En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum

Link to article:

[PDF]

Authors:

Roseng, Erik H.

Year:

2003

Reference:

HERO Skrifter
Number in series: 14

Summary

I denne oppgaven undersøkes og diskuteres effektivitet innen fysioterapi. Oppgaven baserer seg i stor grad på et prosjektarbeid utført av Frischsenteret for Asker og Bærum kommune. Det kan plasseres innenfor en rekke av tilsvarende undersøkelser, der det forsøkes å sammenligne effektivitet mellom ulike enheter innenfor en sektor av økonomien hvor graden av konkurranse er begrenset, med det formål å gi et svar på hvor velfungerende virksomhetene er i økonomisk forstand. Effektivitetsmålet som benyttes baserer seg på at de enhetene med best observert praksis danner en referanse for øvrige enheter.

Project:

Oppdragsgiver: Bærum kommune
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4411 - Benchmarking of fysiotherapy in Bærum municipality

ISBN:

82-7756-119-9

Financing:

HERO programmet får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd.