­
Norwegian

Norske bedrifter bryter miljøreguleringer

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nyborg, K., K. Telle, and M. Walle

Year:

2003

Reference:

Økonomiske analyser

2, 25-31

Summary

Data fra Statens forurensningstilsyn (SFT) indikerer at flertallet av norske bedrifter med utslippstillatelse bryter miljøreguleringene. Til tross for at SFT har mulighet til å påføre slike bedrifter harde sanksjoner, er den vanligste reaksjonsformen bare en advarsel i form av et brev. Ville ikke overholdelsen av miljøreguleringene kunne øke dersom denne typen overtredelser ble straffet hardere? Vi presenterer et par grunner for å sende bedriftene en advarsel før ytterligere straffereaksjoner iverksettes.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3121 - Enforcement of the Norwegian Pollution Control Act

Financing:

Norges forskningsråd