­
Norwegian

Friere energimarkeder i vest-europa

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, F.R., R. Golombek, S.A.C. Kittelsen, and K.E. Rosendahl

Year:

2002

Reference:

Økonomiske analyser

(5), 15-21

Summary

De vest-europeiske energimarkedene er i ferd med å liberaliseres. Dette vil isolert sett medføre betydelige prisreduksjoner og økt forbruk av elektrisitet i Vest-Europa. Mesteparten av den økte kraftproduksjonen vil i så fall komme fra gamle og nye kullkraftverk, noe som vil gi store økninger i CO2-utslippene i Europa. Bruk av CO2-avgifter vil kunne motvirke utslippsøkningen, samtidig som elektrisitetsprisene for husholdninger og industri fortsatt er betydelig lavere enn før liberaliseringen. Friere energimarkeder vil også medføre lavere gasspriser til forbrukere. Mindre markedsmakt i transportleddet kan likevel føre til økt lønnsomhet i norsk gassproduksjon, ikke minst hvis CO2 -avgifter innføres.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3111 - Climate policy and market integration