­
Norwegian

Langsiktige samfunnsøkonomiske konsekvenser av kapasitetsproblemer i dekningen av kraftetterspørselen

Link to article:

[PDF]

Authors:

Dønnum, Helge, Rolf Golombek, Pål Føyn Jespersen og Snorre Kverndokk

Year:

2002

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 7

Summary

Denne rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Frischsenteret og Asplan Viak ved Asplan Analyse. Rapporten utgjør første del av prosjektet om kapasitetsproblemer i dekningen av kraftetterspørselen. Prosjektet er finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat, som i henhold til forskrift til energiloven har ansvar for å følge opp forhold som har betydning for vurderingen av kraftoppdekningen. Rapporten tar for seg langsiktige samfunnsøkonomiske konsekvenser av kapasitetsproblemer i dekningen av kraftetterspørselen.

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

82-7988-037-2

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Financing:

Norges vassdrags- og energidirektorat