­
Norwegian

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hernæs, Erik, Knut Røed og Steinar Strøm

Year:

2002

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Keywords:

Pensjonering, yrkesdeltakelse, insentiver

Project:

Oppdragsgiver: Pensjonskommisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1411 - Employment, retirement behavior, and economic incentives

ISBN:

82-7988-032-1

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Pensjonskommisjonen