­
Norwegian

Subsidiering av gasskraft - fornuftig politikk?

Authors:

Kverndokk, S. og K. E. Rosendahl

Year:

2002

Reference:

Økonomisk forum

2, 31-36

Summary

Regjeringen har nylig lovet betydelig støtte til investeringer i CO2-frie gasskraftverk. I denne artikkelen vurderer vi om dette er fornuftig politikk eller ei. Ifølge økonomisk teori er avgifter generelt det beste virkemiddelet i miljøpolitikken, mens subsidier også kan være fornuftig dersom produksjonen har positive eksterne effekter. I artikkelen diskuterer vi forhold som gjør at subsidier ikke nødvendigvis er optimalt selv ved positive eksternaliteter. Vi er spesielt interessert i hvordan subsidier på CO2-frie gasskraftverk kan påvirke produksjonen av andre CO2-frie energikilder.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3112 - Climate treaties and technological change