­
Norwegian

Bør staten subsidiere permitteringer? En økonometrisk analyse av et naturlig eksperiment i Norge

Authors:

Røed, Knut og Morten Nordberg

Year:

2001

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 18, 141-150

Project:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Unemployment transitions