­
Norwegian

Mobilitetskostnader i arbeidsmarkedet: Nyere teori og praktiske implikasjoner

Authors:

Strand, Jon

Year:

2000

Reference:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

nr 114, 111-133

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: