­
Norwegian

Klimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar Rosendahl

Year:

2001

Reference:

Bokkapittel
i Røvik, A.Ø. (red): Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3111 - Climate policy and market integration

ISBN:

82-12-01597-1