­
Norwegian

Kun etter behov? Tilgangen til pleie- og omsorgstjenester og betydningen av helse, familiesituasjon og sosioøkonomisk status

Authors:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen, Snorre Kverndokk, Henning Øien

Year:

2022

Reference:

Tidsskrift for omsorgsforskning

Forthcoming

Project: