­
Norwegian

Utenlandsk arbeidskraft i Norge 1990-2017

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, og Oddbjørn Raaum

Year:

2021

Reference:

Andre skrifter
Vedlegg til NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - Tiltak for økt sysselsetting https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-2/id2832582/

Project:

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Effects of labour migration