­
Norwegian

Arbeidsløshet og helse

Link to article:

[PDF]

Authors:

Reme, Bjørn-Atle, Jonathan Wörn, Anna Aasen Godøy, Rannveig Kaldager Hart, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

Year:

2021

Reference:

Andre skrifter
Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet

Project:

Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 316475
Frisch prosjekt: 1137 - The corona crisis and its economic consequences