­
Norwegian

Rapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – barn og familier i barnevernet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor Slettebø

Year:

2021

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Project:

Oppdragsgiver: Bufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.: 2018/51758-24 Arkivkode 040.3.
Frisch prosjekt: 4821 - Children, youth and families in the child welfare services

Contact:

o.m.hernas@frisch.uio.no

Financing:

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (2018/51758-24 – 040.3.)