­
Norwegian

Finnes det alternativer til CCS for å redusere utslipp fra sement?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Vågerö, Oskar, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal,

Year:

2021

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr 3/2021, 31-44

Project:

Oppdragsgiver: NFR via CICERO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 295789
Frisch prosjekt: 3186 - PLATON