­
Norwegian

Delrapport 2: Kvantitativ evaluering av innføring av plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hernæs, Øystein M.

Year:

2021

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Project:

Oppdragsgiver: NAV via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: ISF: 10278 NAV:17-4667
Frisch prosjekt: 1423 - Mandatory activation for welfare recipients below age 30