­
Norwegian

Koronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond Vigtel

Year:

2020

Reference:

Samfunnsøkonomen

Vol 134(2), 41-50

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: