­
Norwegian

Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen

Link to article:

[PDF]

Authors:

Drange, Nina og Øystein M. Hernæs

Year:

2020

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Project:

Oppdragsgiver: Bufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.: 2018/51758-24 Arkivkode 040.3.
Frisch prosjekt: 4821 - Children, youth and families in the child welfare services