­
Norwegian

Economic Incentives, Employment and Health

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth

Year:

2019

Reference:

Andre skrifter
Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen.

Project:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns