­
Norwegian

Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2019

Reference:

Andre skrifter
Delrapport: Psykiske helseproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet

Project:

Oppdragsgiver: ASD via OE
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
Frisch prosjekt: