­
Norwegian

Hva koster det verden å kutte utslippene?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kverndokk, S. og L. Lorentsen

Year:

2001

Reference:

Andre skrifter
Cicerone 2, s 16-18

Summary

FNs klimapanel har lagt fram sin rapport om mulige tiltak mot globale klimaendringer. De siste årene har den teknologiske utviklingen gått fortere enn ventet, noe som kan gjøre det billigere å kutte utslippene.

Project:

Oppdragsgiver: IPCC
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3302 - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)