­
Norwegian

Hva er framtiden for CCS?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, R., M. Greaker og S. Kverndokk

Year:

2019

Reference:

Samfunnsøkonomen

5, 54-65

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)