­
Norwegian

Motløshet og barrierer mot sysselsetting blant gifte kvinner som er innvandrere og gifte kvinner født i Norge

Link to article:

[DOI] [PDF]

Authors:

Dagsvik, J.K., Terje Skjerpen, Tom Kornstad

Year:

2019

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

36(3), 177-193

Project: