­
Norwegian

Effektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter

Link to article:

[PDF]

Authors:

Førsund, Finn R. og Sverre A.C. Kittelsen

Year:

2019

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Project:

Oppdragsgiver: Domstolkommisjonen (JD)
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

978-82-7988-275-6

Financing:

Domstolkommisjonen