­
Norwegian

Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter

Link to article:

[PDF]

Authors:

Søraa, Eyvind, Falch, Nina Skrove og Tao Zhang

Year:

2018

Reference:

Andre skrifter
Oslo Economics-rapport 2018-18

Project:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 15/1461
Frisch prosjekt: