­
Norwegian

PARISAVTALEN OG OLJEEKSPORTEN

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fæhn, Taran, Geir Asheim, Mads Greaker, Cathrine Hagem, Bård Harstad, Michael Hoel, Diderik Lund, Karine Nyborg, Knut Einar Rosendahl og Halvor Storrøsten

Year:

2018

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 3

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)