­
Norwegian

Klimavirkninger av skogbruk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hoel, M.

Year:

2017

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr 1

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)