­
Norwegian

Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 2

Link to article:

[PDF]

Authors:

Falch, Nina Skrove, Knut Røed, Tao Zhang

Year:

2018

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Project:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 16/2891-
Frisch prosjekt:

ISBN:

978-82-7988-254-1

Financing:

ASD via Oslo Economics