­
Norwegian

Klimavirkninger av skogbruk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hoel, Michael

Year:

2017

Reference:

Samfunnsøkonomen

Vol 131(1), 14-20

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)