­
Norwegian

Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse

Link to article:

[DOI] [PDF]

Authors:

Hardoy, Ines, Knut Røed, Kristine von Simson, Tao Zhang

Year:

2017

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 3, 167-181

Keywords:

Evaluering, arbeidsmarkedspolitikk, ungdom, meta-analyse

Project:

Oppdragsgiver: ASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: 14/1180-
Frisch prosjekt: 1336 - A comparative analysis of Nordic countries' policies to include vulnerable youth in the employment