­
Norwegian

Miljøreguleringer av norsk treforedlingsindustri

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, Rolf, Arent Greve og Ken Harris

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 8

Summary

Rapporten drøfter hvordan norsk treforedlingsindustri har tilpasset seg utslippskrav fra Statens forurensningstilsyn (SFT) de siste 30 årene. Vi har identifisert prosessendringer og interne tiltak i bedriftene som kan knyttes til skjerpede utslippskrav, samt identifisert eksterne rensetiltak. Rapporten dokumenterer også interaksjonen mellom bedriftene og SFT, samt kartlegger faktiske og tillatte utslipp til vann og luft i norsk treforedlingsindustri.

Keywords:

Miljøregulering, utslipp, treforedling

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

82-7988-021-6

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no