­
Norwegian

Arbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, K., O. Raaum, N.S. Falch, J. Umblijs, R.C. Haugen, M.V. Knutsen

Year:

2016

Reference:

Andre skrifter
Oslo Economics rapport nr 16

Project: