­
Norwegian

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv: Andre delrapport

Link to article:

[PDF]

Authors:

Huitfeldt, I.M.S., L. Kirkebøen, M. Rønning

Year:

2016

Reference:

Andre skrifter
SSB rapport 2016/08

Project: