­
Norwegian

En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. Zhang

Year:

2016

Reference:

Andre skrifter
ISF Rapport nr 13

Project:

Oppdragsgiver: ASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: 14/1180-
Frisch prosjekt: 1336 - A comparative analysis of Nordic countries' policies to include vulnerable youth in the employment