­
Norwegian

Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser

Link to article:

[PDF]

Authors:

Eide, Erling

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 6

Summary

Oversikten omfatter teoretiske og empiriske studier av svart arbeid og skatteunndragelser fra de siste 30 år. De teoretiske studier ligger i hovedsak innenfor den kriminaløkonomiske Becker-Ehrlich-tradisjonen, hvor sanksjonenes sannsynlighet og strenghet står sentralt. Et gjennomgående trekk i disse studier er at en høyere sannsynlighet for sanksjon gir lavere unndragelse. Virkningen på unndragelsene av endringer i andre faktorer (sanksjonenes strenghet, marginal skattesats, mv) er ikke like éntydig i alle modeller. De empiriske undersøkelser benytter data for faktisk adferd, fra spørreundersøkelser og fra eksperimenter i laboratorier. Undersøkelsene bekrefter stort sett at en høyere risiko for å bli avslørt reduserer unndragelsene. Virkningen av strengere reaksjoner er liten for aktuelle sanksjonsnivåer. Virkningen av skattesatser og inntekt varierer.

Keywords:

Svart arbeid, skatteunndragelser, undergrunnsøkonomi

Project:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2104 - Tax Evasion in Norway

ISBN:

82-7988-019-4

Contact:

erling.eide@jus.uio.no