­
Norwegian

Fagbrev i voksen alder

Link to article:

[DOI] [PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum

Year:

2017

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 34(1.2), 23-43

Summary

Gjennom lærlingordningen og praksiskandidatordningen kan voksne ta fagbrev og fullføre en yrkesfaglig videregående opplæring. I denne artikkelen analyserer vi hva som kjennetegner dem som oppnår sitt første fagbrev i voksen alder. Mens voksne med fagbrev fra praksiskandidatordningen har en sosial bakgrunn svært lik dem som ikke oppnår videregående kompetanse, har voksenlærlingene en bakgrunn svært lik den vi finner hos dem som fullfører yrkesfag som unge. Multinomiske regresjonsanalyser viser at særlig praksiskandidatordningen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i hvem som fullfører videregående opplæring.

Keywords:

Videregående opplæring, fagopplæring, sosial reproduksjon

Project:

Oppdragsgiver: NFR via FAFO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228247
Frisch prosjekt: 1105 - Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes