­
Norwegian

Eksport av russisk gass til Europa

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le Tissier

Year:

2016

Reference:

CREE skrifter
Number in series: 2

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)