­
Norwegian

Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hernæs, Erik

Year:

2017

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Project:

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1343 - Impact of the pension reform

ISBN:

978-82-7988-249-7