­
Norwegian

Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian Vigtel

Year:

2016

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

978-82-7988-232-9