­
Norwegian

Dynamisk arbeidstilbud

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nordling, Merethe

Year:

2000

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 5

Summary

I denne oppgaven analyseres strømmene på arbeidsmarkedet over perioden 1988 til 1999 ved hjelp av AKU-data. Resultatene diskuteres i lys av teorier om lønnsdannelse, arbeidsledighet og søking på arbeidsmarkedet. Estimering av logitmodeller for strømmene fra kvartal til kvartal viser at de siste årenes økning i sysselsetting og arbeidsstyrke særlig skyldes nedgang i utstrømmingen fra arbeidsstyrken.

Project:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1304 - Labour Supply During a Sustained Boom

ISBN:

82-7988-018-6

Financing:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet